Chương trình Thêm bạn Thêm vui Tháng 09/2023

1. Tên chương trình: Thêm bạn Thêm vui.
2. Thời gian thực hiện khuyến mại: từ 01/09/2023 đến 30/09/2023 (hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết ngân sách).
3. Đối tượng tham gia hợp lệ
– Người giới thiệu hợp lệ: Là Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ của TNEX. Người giới thiệu hợp lệ là cá nhân tham gia, không phải là chủ doanh nghiệp hay đại diện cho doanh nghiệp.
– Người được giới thiệu hợp lệ: Là các Khách hàng cá nhân chưa từng đăng ký và sử dụng dịch vụ của TNEX.
4. Thể lệ tham gia
– Người giới thiệu gửi link giới thiệu tải app được tạo từ TNEX và mã giới thiệu là số điện thoại cho Người được giới thiệu. Hướng dẫn giới thiệu tại đây.
– Người được giới thiệu cần tải app TNEX bằng link giới thiệu tải app đã nhận được, đăng ký tài khoản ngân hàng TNEX và nhập mã giới thiệu là số điện thoại của Người giới thiệu.
– Người được giới thiệu thực hiện các nhiệm vụ sau trong vòng 15 ngày kể từ khi nhập mã:

  • Thực hiện 02 giao dịch tài chính với giá trị bất kỳ trong số các loại giao dịch sau: Nạp thẻ điện thoại, Mua thẻ điện thoại, Mua data 3G/4G, Thanh toán quẹt thẻ vật lý, Thanh toán hóa đơn, Mua bảo hiểm.
  • Cập nhật trạng thái cảm xúc trong vòng 05 ngày liên tiếp.
  • Mở Quỹ đa năng và Quỹ được nạp tối thiểu 10.000đ.

5. Phần thưởng giới thiệu
5.1. Người được giới thiệu:
– Nhận 100.000đ vào tài khoản ENERGY nếu hoàn thành điều kiện của chương trình được đề cập ở phần thể lệ.
– Thời điểm nhận thưởng là từ ngày 16 đến 30 của tháng dương lịch liền sau tháng mà người được giới thiệu nhập mã tham gia chương trình.
– Người được giới thiệu chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất dưới vai trò người được giới thiệu.

5.2. Người giới thiệu
5.2.1. Thưởng giới thiệu
– Nhận 100.000đ vào tài khoản ENERGY trên 1 lượt giới thiệu hoàn thành điều kiện của chương trình được đề cập ở phần thể lệ.
– Số lượt giới thiệu và tiền thưởng giới thiệu không giới hạn.
– Thời điểm nhận thưởng là từ ngày 16 đến 30 của tháng dương lịch liền sau tháng mà Người được giới thiệu nhập mã tham gia chương trình.
5.2.2. Thưởng Top giới thiệu
– Tổng Quỹ thưởng TOP giới thiệu: 100.000.000đ/tháng.
– Áp dụng cho TOP người giới thiệu có ít nhất 20 lượt giới thiệu/tháng tải ứng dụng bằng liên kết giới thiệu được tạo từ ứng dụng TNEX và hoàn thành nhiêm vụ nhận 100.000đ.
– Chính sách thưởng
Đại sứ TNEX (trên 50 lượt giới thiệu): 20% trên tổng số tiền thưởng giới thiệu nhận được trong tháng.
Bạn thân TNEX (từ 40-49 lượt giới thiệu): 15% trên tổng số tiền thưởng giới thiệu nhận được trong tháng.
Fan cứng TNEX (từ 30-39 lượt giới thiệu): 10% trên tổng số tiền thưởng giới thiệu nhận được trong tháng.
Crush TNEX (từ 20-29 lượt giới thiệu): 5% trên tổng số tiền thưởng giới thiệu nhận được trong tháng.
Số tiền thưởng Top giới thiệu tối đa một Người giới thiệu nhận được là 3.000.000đ/tháng.
– Trong trường hợp số tiền thưởng Top giới thiệu thực tế lớn hơn số tiền quỹ thưởng, TNEX sẽ ưu tiên cho người giới thiệu có số lượt giới thiệu thỏa mãn điều kiện cao hơn. Trường hợp 2 người ngưới thiệu có số lượt giới thiệu bằng nhau thì ưu tiên cho Người giới thiệu có lượt giới thiệu hoàn thành nhiệm vụ trước.
– Không áp dụng cho người giới thiệu có hành vi gian lận hoặc có tài khoản bị chặn hoặc ở trạng thái khóa trong trong quá trình trả thưởng.
– Không áp dụng với các lượt giới thiệu cần kiểm tra và đối soát giữa người giới thiệu và TNEX sau khi trả thưởng.
– Trong trường hợp tổng số tiền thưởng giới thiệu và tiền thưởng TOP giới thiệu nếu có của Người giới thiệu lớn hơn hoặc bằng 2.000.000đ/tháng và được ghi nhận phải đóng thuế TNCN không thường xuyên theo quy định của pháp luật, TNEX (có nghĩa vụ) sẽ khấu trừ thuế TNCN trên giá trị tiền thưởng mà Người giới thiệu nhận được và thay mặt Người giới thiệu nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

6. Điều kiện nhận thưởng
– Người được giới thiệu là khách hàng cá nhân từ 18 tuổi trở lên chưa từng đăng ký tài khoản TNEX.
– Người giới thiệu thực hiện giới thiệu theo thể lệ tham gia ở mục 4 và giới thiệu khách hàng mới tải ứng dụng, thực hiện mở tài khoản TNEX và đăng ký định danh eKYC thành công, được hệ thống phê duyệt tài khoản thành công, được cấp số tài khoản và số CIF của ngân hàng.
– Người được giới thiệu nhập mã giới thiệu và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhận thưởng trong 15 ngày.
– MSB có quyền không chi trả thưởng cho các trường hợp sau:

  • Người giới thiệu là tổ chức, cá nhân có trả phí hoa hồng theo thỏa thuận giữa MSB hoặc đối tác hợp tác MSB.
  • Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận đã từng truy cập link tải ứng dụng của bên thứ ba trong vòng 90 ngày trước thời điểm thực hiện định danh eKYC thành công, thực hiện xóa tải app nhiều lần hoặc thực hiện định danh eKYC trên nhiều thiết bị khác nhau.
  • Người giới thiệu và Người được giới thiệu có tài khoản ở trạng thái bị khóa tại thời điểm trả thưởng.
  • Người giới thiệu và Người được giới thiệu được hệ thống nghi ngờ có bất cứ hành vi gian lận nào xảy ra trong quá trình mở tài khoản TNEX, định danh eKYC và thực hiện giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng thông tin giả, giấy tờ chứng thực cá nhân giả, hình ảnh giả, hoặc bất cứ hành vi nào được cho là gian lận theo đánh giá của MSB. Các gian lận này có thể cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự. Tại bất cứ thời điểm nào phát hiện ra gian lận, MSB sẽ chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng có thể liên hệ Hotline chăm sóc khách hàng TNEX: 1-800-5999-82 hoặc Email: cskhcn@tnex.com.vn.

8. Trách nhiệm công bố thông tin
TNEX có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung thể lệ, điều kiện và điều khoản chương trình khuyến mại trên:
Website: tnex.com.vn
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/tnexvietnam
Thông báo trên ứng dụng TNEX.

8. Các quy định khác

– Trường hợp Người giới thiệu cần chứng từ kê khai thuế TNCN, Người giới thiệu cần gửi lại yêu cầu cho TNEX thông qua email thông báo thu nhập hàng tháng. Thời hạn nhận yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là ngày 15/01/2024. Thời gian TNEX cấp chứng từ khấu trừ thuế là 01/03/2024 – 15/03/2024, qua hình thức: gửi chứng từ điện tử qua mail.

 Trường hợp Khách hàng có ý kiến về số tiền thưởng giới thiệu hoặc thưởng được giới thiệu (sau đây gọi chung là “thưởng giới thiệu”), Khách hàng phản hồi lại cho TNEX trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thưởng để hai bên cùng xem xét, xác định lại số tiền thưởng giới thiệu. Việc điều chỉnh lại số tiền thù lao (tăng/giảm – nếu có) sẽ được TNEX cấn trừ/bổ sung vào kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Sau thời hạn này, nếu Khách hàng không có bất kỳ ý kiến phản hồi nào cho TNEX thì được hiểu rằng Khách hàng đã đồng ý với số tiền thưởng giới thiệu nhận được từ TNEX, đồng thời Khách hàng cam kết không phát sinh bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp gì liên quan đến việc tính toán số tiền thưởng giới thiệu đã nhận trong trường hợp này. 
– Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến Chương trình này (nếu có).
– TNEX được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra theo quy định của pháp luật trong thời gian diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của Khách hàng không thực hiện được hoặc bị sai lệch.
– TNEX có quyền thực hiện các thay đổi về nội dung thể lệ chương trình trong thời gian diễn ra chương trình và có thông báo trước cho khách hàng trước ngày áp dụng thay đổi.
– TNEX là người xét duyệt cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện chương trình.
– TNEX là bên đưa ra quyết định trả thưởng cuối cùng.
– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, TNEX có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!