HR là gì và những điều bạn cần biết về nghề nghiệp này

1. HR là gì?

Vậy HR là gì? Thuật ngữ này trở nên phổ biến vào thế kỷ 19, thời điểm quan hệ lao động giữa người chủ và nhân viên bắt đầu được chú trọng hơn. Đây cũng là lúc môi trường làm việc đang dần hình thành các định nghĩa như đánh giá lựa chọn hay hành vi tổ chức. 

 

Viết tắt cho cụm từ Human Resources trong tiếng Anh, HR được hiểu đơn giản là nguồn nhân lực. Những người làm nghề HR sẽ phụ trách công việc liên quan đến quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Chẳng hạn như tuyển dụng nhân viên, thực hiện các chính sách với người lao động, đào tạo nhân sự,… 

 

Nguồn nhân lực là một thành tố quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào. Do đó, bộ phận HR có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển chung của công ty. Hiện nay, ở một số nơi, HR sẽ làm cả phần công việc về hành chính văn phòng (General Affair).

 

2. Công việc của bộ phận HR trong doanh nghiệp là gì?

Nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của công ty, bộ phận HR đảm nhận những nhiệm vụ chính như sau.

 

Tuyển dụng

 

Quản lý về tiền lương, hợp đồng, bảo hiểm

 

Đào tạo

 

3. Ngành HR bao gồm những vị trí nào?

Có rất nhiều vị trí công việc trong ngành HR. Tùy thuộc vào quy mô nhân sự cũng như nhu cầu công việc, các vị trí này trong một doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi nhất định. Cụ thể, chúng bao gồm:

 

hr là gì