Sứ mệnh

Vũ trụ TNEX ra đời để phục vụ cho những sứ mệnh cao cả.

1. Bạn – lõi trung tâm của TNEX.

Cư dân của TNEX là điều cốt lõi để TNEX ra đời, xây dựng, ngày càng cải tiến, phát triển hơn.

2. Tiện ích hỗ trợ từng khoảnh khắc sống.

TNEX ngày càng hoàn thiện chính mình để đem đến những tiện ích về ngân hàng và cả lối sống giúp cuộc sống của cư dân dễ dàng hơn, lành mạnh hơn và trọn vẹn hơn.

3. Lan toả và kết nối.

Đem những lợi ích đặc biệt đến 5 triệu người Việt – những người chưa từng có cơ hội tiếp xúc với một thế hệ ngân hàng mới.

4. Trải nghiệm độc nhất.

Không một nơi nào có thể đem đến cho bạn ngoài vũ trụ TNEX