Lập quỹ ngay – Chi tiêu sau này

Lập quỹ ngay – Chi tiêu sau này

Lập quỹ của riêng mình hoặc chung với nhiều người.

Dành dụm cho mục đích chi tiêu cá nhân hay cùng người thân “tiêu chung” một khoản – Mọi việc cực dễ dàng với tính năng Quỹ Đa Năng TNEX.

QUỸ ĐA NĂNG TNEX
Lập quỹ cá nhân hoặc quỹ nhóm

Quỹ cá nhân

Sử dụng Quỹ như một tài khoản ngân hàng riêng để tích trữ hay sử dụng số dư theo mục đích tiêu dùng của bản thân.

Quỹ nhóm

Trở thành thủ quỹ, rủ người thân, gia đình, bạn bè “góp gạo thổi cơm chung” cho kế hoạch tương lai.

Quỹ cá nhân

Sử dụng Quỹ như một tài khoản ngân hàng riêng để tích trữ hay sử dụng số dư theo mục đích tiêu dùng của bản thân.

Quỹ nhóm

Trở thành thủ quỹ, rủ người thân, gia đình, bạn bè “góp gạo thổi cơm chung” cho kế hoạch tương lai.

Sử dụng Quỹ Đa Năng
Tiết kiệm hoặc Tiêu dùng

Tiết kiệm làm “của để dành”

Nhận lương xong, trích ngay một khoản riêng chuyển vào Quỹ Đa Năng để không xài “cấn” vào khoản tiết kiệm mua nhà, mua xe nha!

Tiêu dùng chung

Du hí với gia đình? Ăn vặt hằng tuần cùng đồng nghiệp? Chi tiêu của quỹ lớp? Góp Quỹ Đa Năng cho hoạt động chung của nhóm nhé bạn.

Tiết kiệm làm “của để dành”

Nhận lương xong, trích ngay một khoản riêng chuyển vào Quỹ Đa Năng để không xài “cấn” vào khoản tiết kiệm mua nhà, mua xe nha!

Tiêu dùng chung

Du hí với gia đình? Ăn vặt hằng tuần cùng đồng nghiệp? Chi tiêu của quỹ lớp? Góp Quỹ Đa Năng cho những hoạt động chung của nhóm nhé bạn.

Quỹ Đa Năng
Quản lý quỹ cho chi tiêu tương lai

Minh bạch các khoản chi

Dù sử dụng như một quỹ cá nhân hay quỹ nhóm thì lịch sử giao dịch, số dư quỹ đều được ghi lại và có thể theo dõi hằng ngày bởi “chính chủ” hoặc các thành viên nhóm.

Kế hoạch chi tiêu rõ ràng

Thêm kế hoạch chi tiêu và cùng theo sát để đạt được mục tiêu quỹ của mình nhé!

Dễ dàng sử dụng

Sử dụng tài khoản quỹ như tài khoản ngân hàng với chức năng chuyển khoản và thanh toán hóa đơn.

Minh bạch các khoản chi

Dù sử dụng như một quỹ cá nhân hay quỹ nhóm thì lịch sử giao dịch, số dư quỹ đều được ghi lại và có thể theo dõi hằng ngày bởi “chính chủ” hoặc các thành viên nhóm.

Kế hoạch chi tiêu rõ ràng

Thêm kế hoạch chi tiêu, thêm lịch nộp quỹ và cùng theo sát để đạt được mục tiêu quỹ của mình nhé!

Dễ dàng sử dụng

Sử dụng tài khoản quỹ như tài khoản ngân hàng độc lập với chức năng chuyển khoản và thanh toán hóa đơn.

Câu hỏi thường gặp

Tài khoản Quỹ Đa Năng là gì?Tài khoản Quỹ Đa Năng là gì?

Tài khoản Quỹ Đa Năng một tài khoản thanh toán gắn liền với quỹ do TNEX cung cấp. Chủ tài khoản của Quỹ Đa Năng  Thủ quỹ. Số tài khoản được hiển thịtrang Quỹ Đa Năng khách hàng thể sử dụng tài khoản để chuyển tiền đến tài khoản này cũng như chuyển tiền đi từ tài khoản này bằng các dịch vụ chuyển tiền nội bộ TNEX, chuyển tiền TNEX – MSB chuyển tiền liên ngân hàng nhanh 247 với tài khoản các ngân hàng khác. 

Mục đích của tính năng “Quỹ Đa Năng” là gì?Mục đích của tính năng “Quỹ Đa Năng” là gì?

Tính năng “Quỹ Đa Năng” giúp tạo một tài khoản quỹ nhằm quản , thu, sử dụng quỹ dành cho chính mình, bạn , đồng nghiệp, gia đìnhđược các thành viên của nhóm (thành viên quỹ) đóng góp dùng để sử dụng các tính năng về Quỹ Đa Năng thực hiện các giao dịch trên tài khoản thanh toán Quỹ Đa Năng do TNEX cung cấp 

Khách hàng chưa sử dụng TNEX hoặc mới đăng ký user mà chưa hoàn thành việc xác thực thông tin (eKYC) để mở tài khoản thanh toán thì có thể sử dụng tính năng Quỹ Đa Năng không?Khách hàng chưa sử dụng TNEX hoặc mới đăng ký user mà chưa hoàn thành việc xác thực thông tin (eKYC) để mở tài khoản thanh toán thì có thể sử dụng tính năng Quỹ Đa Năng không?

Khách hàng cần đăng ký user TNEX và hoàn thành việc xác thực thông tin (eKYC) mở tài khoản thanh toán để sử dụng tính năng Quỹ Đa Năng. Khi được mời tham gia quỹ, khách hàng đã tải Ứng dụng TNEX sẽ nhận được Thông báo mời tham gia quỹ.  

Trường hợp Thủ quỹ gửi link mời tham gia quỹ, khi khách hàng đã tải Ứng dụng nhấn vào link sẽ dẫn thẳng đến Ứng dụng, còn khách hàng chưa tải Ứng dụng sẽ dẫn đến Google Play hoặc App Store để khách hàng có thể tải Ứng dụng.  

Số lượng quỹ tối đa của một khách hàng?Số lượng quỹ tối đa của một khách hàng?

Số lượng quỹ tối đa một khách hàng là thủ quỹ được tạo là 03 (ba) quỹ tương ứng với ba tài khoản quỹ. Số lượng này có thể thay đổi từng thời kỳ và sẽ được thông báo công khai cho khách hàng trên website www.tnex.com.vn.  

Tuy nhiên số lượng quỹ khách hàng tham gia là thành viên là không giới hạn, khách hàng có thể tham gia rất nhiều quỹ với tư cách thành viên cùng một lúc. 

Và toàn bộ các quỹ khách hàng tham gia cả với tư cách thủ quỹ và tư cách thành viên sẽ được hiển thị ở trang Quỹ Đa Năng. Quỹ mà khách hàng là thủ quỹ sẽ có biểu tượng vương miện. Quỹ mà khách hàng làm thành viên sẽ có biểu tượng nhóm người. 

Thủ quỹ có thể sử dụng quỹ để làm gì?Thủ quỹ có thể sử dụng quỹ để làm gì?

Thủ quỹ thể quản số tiền tình trạng nộp quỹ của chính mình các thành viên, sử dụng tiền quỹ để chi tiêu cho các khoản chi phí chung của các thành viên thông qua việc chuyển khoản, thanh toán hóa đơn thanh toán QR.

Thủ quỹ muốn nhắc Thành viên nộp quỹ phải làm thế nào?Thủ quỹ muốn nhắc Thành viên nộp quỹ phải làm thế nào?

Để nhắc thành viên nộp quỹ, Thủ quỹ sẽ chọn “Gửi thông báo nhắc nộp quỹ” ở trang Thành viên và tất cả các thành viên sẽ nhận được thông báo nhắc nộp quỹ ngay lập tức.

Nội dung thông báo mặc định là “Các bạn ơi, đã đến ngày nộp “tên quỹ” rồi!!!!. Thủ quỹ có thể sửa đổi nội dung này theo mong muốn của mình.

Việc nhắc nộp quỹ này không hạn chế số lần nhắc, bất cứ khi nào muốn nhắc các thành viên, thủ quỹ có thể thực hiện việc này.

Thủ quỹ có thể thay đổi trạng thái “Đã nộp quỹ” thành “Chưa nộp quỹ” và ngược lại?Thủ quỹ có thể thay đổi trạng thái “Đã nộp quỹ” thành “Chưa nộp quỹ” và ngược lại?

Đúng vậy. Với các trường hợp thành viên nộp quỹ bằng tiền mặt hoặc qua các kênh khác, trạng thái sẽ không tự chuyển sang “Đã nộp quỹ”. Để đánh dấu, Thủ quỹ có thể chuyển trạng thái của thành viên thành “Đã nộp quỹ” trên thông tin chi tiết của thành viên quỹ đó.

Sau khi chuyển trạng thái “Đã nộp quỹ”, thủ quỹ cũng có thể thay đổi lại về trạng thái “Chưa nộp quỹ” bằng cách xóa trạng thái này đi.

Thủ quỹ làm sao chia sẻ thu chi của quỹ cho các thành viên?Thủ quỹ làm sao chia sẻ thu chi của quỹ cho các thành viên?

Thủ quỹ không cần thực hiện thao tác nào để chia sẻ thông tin quỹ vì sau khi được mời là thành viên và tham gia quỹ thành công, Thành viên quỹ có thể xem toàn bộ chi tiết về quỹ cũng như Số dư đầu kỳ, Số dư cuối kỳ, Tổng thu, Tổng chi theo từng kỳ ở tính năng “Xem tất cả” cuối trang Lịch sử hoạt động.

Thủ quỹ làm sao để chuyển quyền sở hữu quỹ sang cho người khác?Thủ quỹ làm sao để chuyển quyền sở hữu quỹ sang cho người khác?

Do Quỹ Đa Năng là một tài khoản thanh toán gắn liền với quỹ do thủ quỹ làm chủ và quản lý cho nên TNEX sẽ không hỗ trợ chuyển quyền sở hữu sang cho người khác nhằm tránh thất thoát và nhầm lẫn.  

Tuy nhiên nếu gặp trường hợp cần thay đổi thủ quỹ, khách hàng có thể yêu cầu người thủ quỹ mới lập quỹ, mời lại các thành viên của quỹ cũ sang quỹ mới và khách hàng chuyển toàn bộ số tiền từ tài khoản quỹ cũ sang tài khoản quỹ mới. Thủ quỹ cũ có thể khóa quỹ lại sau khi số dư trong quỹ bằng 0. 

Thủ quỹ cần làm gì để rút tiền mặt ra khỏi tài khoản Quỹ Đa Năng?Thủ quỹ cần làm gì để rút tiền mặt ra khỏi tài khoản Quỹ Đa Năng?

Do TNEX chưa phát hành thẻ vật cho tài khoản Quỹ Đa Năng nên để rút được tiền mặt ra khỏi tài khoản quỹ thì thủ quỹ hãy chuyển khoản số tiền cần rút sang cho tài khoản chính của thủ quỹ hoặc sang tài khoản của các thành viên khác thẻ vật rút tiền mặt ra từ thẻ của người đó. 

Có thể nộp quỹ với số tiền khác số tiền cần nộp không?Có thể nộp quỹ với số tiền khác số tiền cần nộp không?

Người nộp quỹ có thể nộp quỹ với số tiền khác số tiền cần nộp bằng cách sửa lại số tiền nộp quỹ. Nếu số tiền đó nhỏ hơn số tiền cần nộp, trạng thái của người nộp vẫn sẽ là “Chưa nộp quỹ”.

Thành viên quỹ có thể thực hiện giao dịch từ tài khoản Quỹ Đa Năng không?Thành viên quỹ có thể thực hiện giao dịch từ tài khoản Quỹ Đa Năng không?

Người tham gia quỹ sẽ không thể thực hiện giao dịch từ tài khoản Quỹ Đa Năng, chỉ thủ quỹ ( chủ tài khoản) thể thực hiện giao dịch từ tài khoản quỹ. Tuy nhiên, các thành viên thể xem thông tin quỹ, thông tin tài khoản quỹ lịch sử giao dịch chi tiết của tài khoản quỹ. 

Nếu không có nhu cầu sử dụng, thủ quỹ có thể khóa quỹ lại không? Khóa quỹ có làm ảnh hưởng đến số lượng quỹ được tạo?Nếu không có nhu cầu sử dụng, thủ quỹ có thể khóa quỹ lại không? Khóa quỹ có làm ảnh hưởng đến số lượng quỹ được tạo?

Thủ quỹ có thể chọn Khóa quỹ khi không sử dụng và tài khoản quỹ sẽ không thể giao dịch được nữa, nhưng lịch sử giao dịch vẫn hiển thị để thủ quỹ và các thành viên có thể xem lại. Thủ quỹ chỉ có thể khóa quỹ sau khi đưa số dư của quỹ về 0.

Ở phiên bản hiện tại, việc khóa một quỹ không khiến số lượng quỹ được tạo tăng thêm và chưa có tính năng mở lại sau khi khóa quỹ. Vậy nên khách hàng chỉ nên khóa quỹ sau khi đã cân nhắc các yếu tố này.

Kỳ quỹ được xác định như thế nào?Kỳ quỹ được xác định như thế nào?

Kỳ quỹ được xác định theo cài đặt ban đầu của Thủ quỹ bằng cách chọn ngày bắt đầu nộp quỹ và Lặp lại chu kỳ (Hai tuần, Hàng tháng, Hàng quý).

Nếu quỹ không được nộp theo kỳ mà cứ hết tiền thì mới nộp quỹ thì Thủ quỹ sẽ cài đặt thế nào?Nếu quỹ không được nộp theo kỳ mà cứ hết tiền thì mới nộp quỹ thì Thủ quỹ sẽ cài đặt thế nào?

Nếu quỹ không nộp định kỳ, khách hàng có thể tắt tính năng Lặp lại chu kỳ. Khi đó, quỹ sẽ chỉ có một kỳ tính từ ngày tạo quỹ cho đến ngày hiện tại.

Khi quỹ hết tiền, Thủ quỹ sẽ chọn “Gửi thông báo nhắc nộp quỹ” và các thành viên sẽ nhận được thông báo nhắc nộp quỹ.

Nếu quỹ được nộp định kỳ thì Thủ quỹ sẽ cài đặt thế nào?Nếu quỹ được nộp định kỳ thì Thủ quỹ sẽ cài đặt thế nào?

Nếu quỹ được nộp định kỳ thì Thủ quỹ cài đặt “Lặp lại chu kỳ”, và chọn một trong các lựa chọn: Hai tuần, Hàng tháng, Hàng quý.

Quỹ sẽ có nhiều kỳ và Thủ quỹ có thể xem chi tiết Số dư đầu kỳ, Số dư cuối kỳ, Tổng thu, Tổng chi theo từng kỳ ở tính năng “Xem tất cả” cuối trang Lịch sử hoạt động.

Ngoài ra, ở phần “Thành viên”, Thủ quỹ có thể xem số lượng thành viên theo từng kỳ và thành viên đã nộp quỹ hay chưa nộp quỹ theo từng kỳ.

Ngày nộp tiếp theo của vòng lặp chu kỳ được tính như thế nào?Ngày nộp tiếp theo của vòng lặp chu kỳ được tính như thế nào?

Ngày nộp tiếp theo của vòng lặp chu kỳ được tính dựa trên ngày nộp đầu tiên và chu kỳ quỹ thủ quỹ cài đặt.

Người không phải thành viên quỹ có thể nộp tiền vào quỹ không?Người không phải thành viên quỹ có thể nộp tiền vào quỹ không?

Bất cứ ai cũng có thể chuyển khoản vào tài khoản quỹ và các giao dịch này sẽ được ghi nhận là giao dịch “chuyển tiền”. 

Nếu thành viên muốn được ghi nhận giao dịch là “nộp quỹ” thì sau khi nộp quỹ từ tài khoản ngân hàng khác, thành viên hãy thông báo cho thủ quỹ để thủ quỹ thay đổi trạng thái nộp quỹ của thành viên từ “Chưa nộp quỹ” thành “Đã nộp quỹ”. 

Thành viên quỹ có thể từ chối nhận Thông báo từ quỹ không?Thành viên quỹ có thể từ chối nhận Thông báo từ quỹ không?

Có thể. Thành viên có thể tắt Thông báo từ quỹ bằng cách chọn Tắt thông báo ở phần Cài đặt của quỹ. Khi đó, Thành viên sẽ không còn nhận được thông báo nhắc nộp quỹ từ Thủ quỹ.

Thành viên có thể chủ động rời khỏi quỹ?Thành viên có thể chủ động rời khỏi quỹ?

Có thể. Thành viên vào phần cài đặt của Quỹ và chọn Rời quỹ. Tuy nhiên, ở phiên bản hiện tại, sau khi rời khỏi quỹ, thành viên sẽ không thể tham gia lại quỹ đó nên cần cân nhắc trước khi quyết định rời khỏi quỹ.

Ý nghĩa của Số dư đầu kỳ, Số dư cuối kỳ, Tổng thu, Tổng chi?Ý nghĩa của Số dư đầu kỳ, Số dư cuối kỳ, Tổng thu, Tổng chi?

Số dư đầu kỳ là số dư còn lại của kỳ trước được chuyển thành số dư đầu kỳ này.

Tổng thu là toàn bộ các giao dịch nộp tiền (ghi có) vào tài khoản quỹ trong kỳ.

Tổng chi là toàn bộ các giao dịch sử dụng tiền (ghi nợ) từ tài khoản quỹ trong kỳ.

Số dư cuối kỳ = số dư đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi.

Tìm hiểu thêm Điều khoản điều kiện của chức năng Quỹ Đa Năng tại ĐÂY