Theo dõi cảm xúc, hiểu được bản thân mọi lúc 

Hôm nay bạn đang cảm thấy thế nào? Đăng nhập TNEX, chọn trạng thái cảm xúc của bạn và click vào những hoạt động khiến bạn tạo nên trạng thái cảm xúc đó!

Tải TNEX ngay Tải TNEX ngay

TNEX đồng hành cùng bạn Quản lý cảm xúc cá nhân

Check-in mood mỗi ngày

Thống kê cảm xúc tháng qua

Thấu hiểu bản thân mình hơn

Duy trì lối sống cân bằng