Hạn mức giao dịch của TKTT

1. Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng:
Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua TKTT mở online qua Ứng dụng TNEX là 100 triệu đồng/tháng/KH.

2. Hạn mức theo ngày và theo giao dịch:
a. Đối với KHĐL thực hiện đăng ký mở, sử dụng Ứng dụng TNEX và TKTT qua Ứng dụng TNEX

Dịch vụ tài chính Hạn mức giao dịch (VNĐ)
Tối thiểu Tối đa
Hạn mức giao dịch /Giao dịch Hạn mức giao dịch /Giao dịch Hạn mức giao dịch /Ngày
I. Giao dịch Ngân hàng điện tử
Chuyển khoản nội bộ Không áp dụng 50.000.000 50.000.000
Chuyển khoản liên Ngân hàng 20.000 50.000.000 50.000.000
II. Giao dịch Thẻ
Rút tiền tại ATM 50.000 10.000.000 50.000.000
Giao dịch thanh toán 10.000.000 50.000.000
Giao dịch thanh toán tại POS 10.000.000 50.000.000
Giao dịch Contactless 1.000.000 50.000.000

Bạn đã sẵn sàng kinh doanh
với TNEX Merchant?

Đăng ký trước với TNEX để trở thành người đầu tiên trải nghiệm nền tảng mới