09. Tôi phải làm gì khi thẻ của tôi bị khóa?

Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 1800599982 hoặc Email: cskh@tnex.com.vn để được hỗ trợ.

Các câu hỏi liên quan

Mỗi khách hàng có thể mở một thẻ ghi nợ nội địa TNEX.
Thẻ ghi nợ nội đia trên ứng dụng TNEX Merchant giúp khách hàng khi giao dich thanh toán online và thẻ vật lý hỗ trợ thêm khi khách hàng cần rút tiền tại ATM.
Quý khách vui lòng sử dụng tính năng báo mất thẻ trong ứng dụng hoặc liên hệ hotline: 1800599982 / Email: cskh@tnex.com.vn để được hỗ trợ.
Là mật khẩu khi khách hàng thực hiện các giao dịch với thẻ ghi nợ nội địa.
TNEX tự động cung cấp mã pin khi Khách hàng mở thẻ ghi nợ nội địa.
Quý khách đăng nhập TNEX Merchant & lựa chọn "Đổi mã pin"
Quý khách chủ động đặt hạn mức cho thẻ của mình theo quy định của TNEX.
Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 1800599982 hoặc Email: cskh@tnex.com.vn để được hỗ trợ.
Thẻ ghi nợ nội địa hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền.
Quý khách có thể nhập thông tin địa chỉ nhận thẻ trên ứng dụng TNEX Merchant.