05. Tôi được đăng tải tối đa bao nhiêu sản phẩm?

TNEX Merchant không giới hạn số lượng sản phẩm.

Các câu hỏi liên quan

"Để đăng tải sản phẩm trên TNEX, Quý khách vui lòng đăng nhập ứng dụng → Chọn chức năng Sản phẩm: điền các thông tin: hình ảnh, giá bán, mô tả sản phẩm. Lưu ý: Quý khách vui lòng không đăng tải các sản phẩm trái với quy định của pháp luật và Điều khoản điều kiện sử dụng Ứng dụng"
Sản phẩm Quý khách đăng bán trên TNEX Merchant sẽ được hiển thị trên ứng dụng TNEX Consumer dành cho Người mua.
TNEX Merchant cho phép Khách hàng sử dụng hình ảnh trong kho ảnh gợi ý khi tạo sản phẩm cho Shop của mình.
Mọi thông tin sản phẩm khi đăng tải phải theo quy định của MSB và được pháp luật cho phép.
Hệ thống sẽ kiểm duyệt sản phẩm trước khi hiển thị đến Người tiêu dùng.'
Giá bán với từng sản phẩm do Khách hàng tự quyết định.
Quý khách vui lòng thay đổi tình trạng sản phẩm trên ứng dụng TNEX Merchant.
Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1800599982 để được hỗ trợ.