05. Chương trình Khuyến mại có cần kiểm duyệt không?

Hệ thống kiểm duyệt các Chương trình khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các câu hỏi liên quan

"Để tạo CTKM trên TNEX Merchant, Quý khách vui lòng chọn chức năng Khuyến mại: điền các thông tin: tên CTKM, thời gian áp dụng, sản phẩm áp dụng. "
Trên ứng dụng TNEX Merchant có Chương trình Khuyến mại mẫu để Khách hàng dễ dàng khi sử dụng.
Chương trình khuyến mại của Quý khách sẽ được hiển thị trên ứng dụng TNEX Consumer dành cho Người mua.
Nếu Quý khách gặp bất cứ vấn đề vướng mắc khi tạo Chương trình Khuyến mại trên ứng dụng vui lòng liên hệ hotline: 1800599982 hoặc Email: cskh@tnex.com.vn để được hỗ trợ.
Hiện tại, TNEX không thực hiện chiết khấu hay thu bất kỳ loại phí nào liên quan đến đơn hàng của quý khách hàng
Quý khách có thể Bật/Tạm dừng CTKM trên ứng dụng TNEX Merchant hoặc liên hệ Hotline 1800599982 để được hỗ trợ.