04. Tôi có xem lịch sử các đơn hàng trước đó không?

Quý khách vui lòng chọn ” Quản lý đơn hàng” để xem lịch sử các đơn hàng trước đó.

Các câu hỏi liên quan

Hệ thống tự động gửi thông báo cho Khách hàng khi có đơn đặt hàng mới.
Quý khách vui lòng chọn " Quản lý đơn hàng" để xem chi tiết tình trạng đơn hàng.
Hệ thống hiển thị thông báo khi có sự thay đổi tình trạng đơn hàng
Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1800599982 để được hỗ trợ.