04. Tôi có phải trả phí để duy trì website không?

Hiện tại website hoàn toàn miễn phí.

Các câu hỏi liên quan

Quý khách vào mục "Cài đặt" → lựa chọn "Website" để hiển thị Website cho Shop của mình.
Website chỉ hỗ trợ việc quảng bá sản phẩm và thông tin Shop.
Quý khách có thể thay đổi/cập nhật Avatar, banner, thông tin Shop trên website.