04. Tài khoản TNEX có bắt buộc phải duy trì số dư tối thiểu không?

Tài khoản TNEX chưa yêu cầu khách hàng duy trì số dư tối thiểu.

Các câu hỏi liên quan

Tiền trong tài khoản có sinh lãi theo quy định lãi suất của MSB từng thời kỳ.
Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 1800599982 hoặc Email: cskh@tnex.com.vn để được hỗ trợ.