03. Tôi có thể thay đổi/ cập nhật thông tin trên website của Shop không?

Quý khách có thể thay đổi/cập nhật Avatar, banner, thông tin Shop trên website.

Các câu hỏi liên quan

Quý khách vào mục "Cài đặt" → lựa chọn "Website" để hiển thị Website cho Shop của mình.
Website chỉ hỗ trợ việc quảng bá sản phẩm và thông tin Shop.
Hiện tại website hoàn toàn miễn phí.