03. Tôi có thể tạo nhiều Shop không?

Hiện tại TNEX Merchant chỉ hỗ trợ tạo 01 Shop.

Các câu hỏi liên quan

Quý khách có thể thay đổi/cập nhật thông tin Shop trong mục Shop Information trên ứng dụng TNEX Merchant
Khách hàng khai báo thông tin cá nhân, tên shop, địa chỉ, lĩnh vực