03. TNEX Merchant có chấp nhận thanh toán QR Code của bên khác không?

TNEX Merchant chấp nhận thanh toán chuẩn QR Code của TNEX và VN PAY

Các câu hỏi liên quan

Quý khách có thể giao dịch/ thanh toán qua QR Code.
Mức phí khi giao dịch QR Code theo quy định của MSB theo từng thời kỳ.