03. Thanh toán của tôi không thành công nhưng tài khoản của tôi vẫn bị ghi nợ, tôi phải làm gì?

Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 1800599982 hoặc Email: cskh@tnex.com.vn để được hỗ trợ.

Các câu hỏi liên quan

Tiền trong tài khoản có sinh lãi theo quy định lãi suất của MSB từng thời kỳ.
Tài khoản TNEX chưa yêu cầu khách hàng duy trì số dư tối thiểu.