03. Khi đơn hàng bị từ chối, TNEX có thông báo cho tôi không?

Hệ thống hiển thị thông báo khi có sự thay đổi tình trạng đơn hàng

Các câu hỏi liên quan

Hệ thống tự động gửi thông báo cho Khách hàng khi có đơn đặt hàng mới.
Quý khách vui lòng chọn " Quản lý đơn hàng" để xem chi tiết tình trạng đơn hàng.
Quý khách vui lòng chọn " Quản lý đơn hàng" để xem lịch sử các đơn hàng trước đó.
Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1800599982 để được hỗ trợ.