02. Tôi đã có tài khoản TNEX. Tôi có thể mở một tài khoản TNEX khác không? Tôi có thể mở bao nhiêu tài khoản tại TNEX?

Mỗi khách hàng chỉ có thể mở và giao dịch một tài khoản trên ứng dụng TNEX

Các câu hỏi liên quan

Tiền trong tài khoản có sinh lãi theo quy định lãi suất của MSB từng thời kỳ.
Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 1800599982 hoặc Email: cskh@tnex.com.vn để được hỗ trợ.
Tài khoản TNEX chưa yêu cầu khách hàng duy trì số dư tối thiểu.