02. Tôi có thể bán hàng trên website của Shop không?

Website chỉ hỗ trợ việc quảng bá sản phẩm và thông tin Shop.

Các câu hỏi liên quan

Quý khách vào mục "Cài đặt" → lựa chọn "Website" để hiển thị Website cho Shop của mình.
Quý khách có thể thay đổi/cập nhật Avatar, banner, thông tin Shop trên website.
Hiện tại website hoàn toàn miễn phí.