02. Mức phí khi giao dịch QR Code bao nhiêu?

Mức phí khi giao dịch QR Code theo quy định của MSB theo từng thời kỳ.

Các câu hỏi liên quan

Quý khách có thể giao dịch/ thanh toán qua QR Code.
TNEX Merchant chấp nhận thanh toán chuẩn QR Code của TNEX và VN PAY