02. Khi tạo Shop tôi có phải khai báo thông tin gì không?

Khách hàng khai báo thông tin cá nhân, tên shop, địa chỉ, lĩnh vực

Các câu hỏi liên quan

Quý khách có thể thay đổi/cập nhật thông tin Shop trong mục Shop Information trên ứng dụng TNEX Merchant
Hiện tại TNEX Merchant chỉ hỗ trợ tạo 01 Shop.