01. Tôi nhận được thông báo từ TNEX: Tôi có 01 website miễn phí cho Shop của mình, tôi vào đâu để xem?

Quý khách vào mục “Cài đặt” → lựa chọn “Website” để hiển thị Website cho Shop của mình.

Các câu hỏi liên quan

Website chỉ hỗ trợ việc quảng bá sản phẩm và thông tin Shop.
Quý khách có thể thay đổi/cập nhật Avatar, banner, thông tin Shop trên website.
Hiện tại website hoàn toàn miễn phí.