01. Tôi có thể thay đổi tên Shop không?

Quý khách có thể thay đổi/cập nhật thông tin Shop trong mục Shop Information trên ứng dụng TNEX Merchant

Các câu hỏi liên quan

Khách hàng khai báo thông tin cá nhân, tên shop, địa chỉ, lĩnh vực
Hiện tại TNEX Merchant chỉ hỗ trợ tạo 01 Shop.