01. Tôi có được trò chuyện với Người mua của mình khồng?

Quý khách có thể trao đổi/ trò chuyện trực tiếp với Người mua của mình qua ứng dụng Chatting trên TNEX Merchant.

Các câu hỏi liên quan

Quý khách vui lòng liên hệ/ trò chuyện với bộ phận Hỗ trợ khách hàng khi có vướng mắc qua chức năng "Chatting"