01. TNEX Merchant App có hỗ trợ thanh toán QR Code không?

Quý khách có thể giao dịch/ thanh toán qua QR Code.

Các câu hỏi liên quan

Mức phí khi giao dịch QR Code theo quy định của MSB theo từng thời kỳ.
TNEX Merchant chấp nhận thanh toán chuẩn QR Code của TNEX và VN PAY