01. Tiền trong tài khoản TNEX có lãi không?

Tiền trong tài khoản có sinh lãi theo quy định lãi suất của MSB từng thời kỳ.

Các câu hỏi liên quan

Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 1800599982 hoặc Email: cskh@tnex.com.vn để được hỗ trợ.
Tài khoản TNEX chưa yêu cầu khách hàng duy trì số dư tối thiểu.