Chính sách bảo mật dành cho khách hàng đại lý

1. Giới thiệu

 • Trên nền tảng ứng dụng TNEX, chúng tôi luôn luôn coi trọng quyền riêng tư của Khách hàng, chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các Luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/ quyền riêng tư.
 • Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập và bạn có thể cập nhật/quản lý thông tin cá nhân của mình.
 • Chúng tôi phát triển một loạt các dịch vụ giúp hàng triệu Khách hàng khám phá và tương tác với thế giới theo những cách mới.
 • Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau để quản lý quyền riêng tư của mình.

2. Thông tin TNEX thu thập

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mục đích chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả Khách hàng của mình.

2.1 Những thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi

 • Khi tạo một Tài khoản TNEX, bạn cần cung cấp cho chúng tôi thu thập thông tin cá nhân (số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp, địa chỉ, thông tin giấy tờ tùy thân, ảnh giấy tờ tùy thân, video khuôn mặt) và thông tin khai báo về FATCA (nơi cư trú, thẻ công dân Hoa Kỳ …) để đảm bảo tuân thủ luật phòng chống rửa tiền, luật FATCA, và các quy định của Ngân hàng Nhà nước trong việc mở và sử dụng tài khoản.
 • Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn tạo, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nội dung này bao gồm những thứ như sản phẩm, ảnh và video bạn lưu, tài liệu và bảng tính bạn tạo cũng như các nhận xét bạn viết về những thông tin của TNEX.

2.2 Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

 • Chúng tôi thu thập thông tin về phiên bản ứng dụng TNEX và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của TNEX. Điều này giúp chúng tôi cung cấp các tính năng bảo mật tài khoản và thông báo cho bạn khi có sự truy cập trên thiết bị mới.
 • Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí thiết bị bạn sử dụng khi truy cập ứng dụng TNEX để có những gợi ý tốt nhất cho bạn về sản phẩm dịch vụ và điểm bán.
 • Chúng tôi thu thập thông tin về các giao dịch của bạn nhằm phục vụ mục đích tuân thủ các quy định của NHNN, đối soát, và tra soát nếu có.
 • Chúng tôi thu thập thông tin danh bạ mục đích giúp bạn dễ dàng tìm kiếm số điện thoại hoặc liên hệ bạn bè khi đang sử dụng ứng dụng TNEX.

2.3 Hoạt động của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi và sử dụng thông tin này cá thể hóa những trải nghiệm của bạn trên ứng dụng. Thông tin về hoạt động mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Các cụm từ bạn tìm kiếm
 • Các sản phẩm bạn xem
 • Các lượt xem và tương tác với nội dung trên ứng dụngHoạt động mua hàng
 • Những người mà bạn liên lạc hoặc chia sẻ nội dung qua ứng dụng

2.4 Thông tin về vị trí của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp những tính năng như hiển thị các khách hàng tiềm năng ở quanh khu vực địa lý của bạn nếu bạn là khách hàng đại lý, hoặc có những gợi ý tốt nhất cho bạn về sản phẩm dịch vụ và điểm bán nếu bạn là người tiêu dùng.

3. Lý do TNEX thu thập dữ liệu

 • Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các dịch vụ tốt hơn, phục vụ cho từng đối tượng khách hàng.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình cho những mục đích sau:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký tài khoản ( bao gồm video quay khuôn mặt) để làm cơ sở cho việc xác minh tính hợp lệ của giấy tờ tùy thân và đề phòng các trường hợp giả mạo. Ngoài ra, video còn được sử dụng để hỗ trợ bạn nếu bạn gặp khó khắn trong quá trình đăng ký tài khoản.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ bạn tìm kiếm để trả về kết quả xác thực nhất.
  • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động như dự tính, chẳng hạn như theo dõi tình trạng ngừng hoạt động hoặc khắc phục các sự cố mà bạn báo cáo cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng thông tin của bạn để cải tiến các dịch vụ của mình.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được trong các dịch vụ hiện có để giúp phát triển những dịch vụ mới.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm cả việc cung cấp các nội dung đề xuất, nội dung được cá nhân hóa và các kết quả tìm kiếm tùy chỉnh.
  • Chúng tôi dùng dữ liệu để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu về các sản phẩm mà bạn đã xem/đã tìm kiếm/ đã mua để giúp người bán hàng hiểu rõ hiệu quả của các chiến dịch giảm giá của họ.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo nếu phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như nỗ lực đăng nhập vào Tài khoản TNEX của bạn từ một vị trí bất thường. Ngoài ra, chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn liên hệ với TNEX, chúng tôi sẽ lưu một bản ghi về yêu cầu của bạn để giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể có hại cho TNEX, người dùng của TNEX hoặc mọi người nói chung.
  • Nếu người dùng khác đã có số điện thoại của bạn, thì chúng tôi có thể hiển thị cho họ thông tin Tài khoản TNEX hiển thị công khai của bạn, chẳng hạn như tên và ảnh. Thông tin này giúp mọi người xác định, ví dụ như, một tin nhắn đến từ bạn.

 

4. Các tùy chọn kiểm soát bảo mật của bạn

 • Khi đã đăng nhập, bạn luôn có thể xem lại thông tin cá nhân và cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng.
 • Bạn cũng có thể cập nhật thông tin sản phẩm dịch vụ đã đăng tải bằng ứng dụng.
 • Chúng tôi cũng tạo một nơi để bạn xem lại và kiểm soát thông tin đã lưu trong Tài khoản TNEX của bạn. Trang Tài khoản TNEX của bạn gồm có:

5. Chia sẻ thông tin của bạn

 • Dịch vụ chia sẻ sản phẩm lên website của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với người khác và bạn nắm quyền kiểm soát cách chia sẻ.
 • Khi bạn đã đăng nhập và tương tác với một số dịch vụ của TNEX, chẳng hạn như để lại nhận xét về một sản phẩm, tên và ảnh của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh hoạt động của bạn.
 • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài TNEX ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:
  • Khi có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài TNEX. Chúng tôi sẽ thông báo và xin phép bạn trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
  • Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị liên kết của mình và các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như mọi biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác.
 • Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài TNEX nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết một cách hợp lý.
  • Tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ.
  • Thực thi các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật.
  • Bảo vệ trước thiệt hại đối với các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của TNEX, người dùng của TNEX hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu của luật hoặc được luật cho phép.

6. Bảo mật thông tin của bạn

 • Tất cả các sản phẩm của TNEX đều được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết chúng tôi có được từ việc duy trì các dịch vụ giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.
 • Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và TNEX khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:
  • Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền
  • Chúng tôi cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như đăng nhập an toàn, Kiểm tra bảo mật và Xác minh 2 bước để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình
  • Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình
  • Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên, nhà thầu và người đại diện của TNEX truy cập vào thông tin cá nhân, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.