Bạn đang tìm biểu phí của TNEX?

Xin lỗi, chúng tôi không có, vì tất cả dịch vụ trong ứng dụng đều miễn phí

So sánh với thị trường

Chuyển khoản trong hệ thống

Phí thường niên

Phí quản lý tài khoản

Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7

Số dư tối thiểu

TNEX Merchant

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không yêu cầu

Ngân hàng khác *

Lên tới 50.000₫

Lên tới 100.000₫

Lên tới 30.000₫ / tháng

Lên tới 10.000₫ / giao dịch

Lên tới 50.000₫

So sánh với thị trường

Phí phát hành thẻ

Phí sử dụng thẻ

Phí rút tiền trên 17.000 ATM trên toàn quốc

TNEX Merchant

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Ngân hàng khác *

Lên tới 150.000₫

Lên tới 50.000₫/ năm

Lên tới 10.000₫ / lần rút tiền

So sánh với thị trường

Sử dụng QR code

Quản lý công cụ bán hàng

Phí quản lý website

Phí theo doanh thu

Thời gian doanh thu về tài khoản

TNEX Merchant

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Doanh thu về ngay lập tức

Nền tảng bán hàng khác *

Lên tới 1% doanh thu

Lên tới 1000.000₫

Lên tới 1.500.000₫ / tháng

Lên tới 10% giá trị doanh thu

Có thể trễ tới 3 ngày

* Số liệu được lấy từ nghiên cứu thị trường của TNEX vào tháng 9/2020.

“Giúp những người bán hàng phát triển tối đa tiềm năng kinh doanh của họ”

Ước mơ của tôi là mang tới cho những người bán hàng tại Việt Nam,từ cô bán xôi, anh bán phở, cho đến những người sở hữu những cửa hàng lớn, những dịch vụ Ngân hàng tốt nhất, với chi phí rẻ nhất, giúp họ phát triển tối đa tiềm năng kinh doanh của mình.

Bryan Carroll, Tổng Giám đốc TNEX