Lãi suất tiền gửi cho sản phẩm Hũ Tích Lũy

tính từ ngày 22/05/2024

KỲ HẠN

LÃI SUẤT

Từ 0 đến 30 ngày

0.5%

Từ 31 đến 180 ngày

4.3%

Từ 181 đến 364 ngày

5.2%