IMG_4289

09/10/2020

Cùng sinh viên trải nghiệm các hoạt động đi chơi thường ngày,
ngồi hàng quán, … trường ĐH Hà Nội