Hạn mức giao dịch của tài khoản thanh toán

1. Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng:

Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua TKTT mở online qua Ứng dụng TNEX là 100 triệu đồng/tháng/KH.

2. Hạn mức theo ngày và theo giao dịch:

a. Đối với KHCN

Loại Giao dịchHạn mức áp dụng với KHCN
Tối thiểuTối đa
/giao dịch/giao dịch/ngày
I. Giao dịch Ngân hàng điện tử    
Thanh toán hóa đơn 10.000.00010.000.000
Nạp tiền 2.000.0005.000.000
Mua mã thẻ điện thoại 2.000.0005.000.000
Mua mã thẻ data 3G/4G 2.000.0005.000.000
Thanh toán QR code 10.000.00015.000.000
Hạn mức giao dịch chuyển tiền trong hệ thống MSB 10.000.00025.000.000
Hạn mức giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống MSB qua NAPAS20.00010.000.00025.000.000
II. Giao dịch Thẻ    
Rút tiền tại ATM50.00010.000.00020.000.000
Giao dịch thanh toán 10.000.00020.000.000
Giao dịch thanh toán tại POS 10.000.00020.000.000
Giao dịch Contactless 1.000.00020.000.000

 

Đăng Ký Tài Khoản Miễn Phí

Một dịch vụ Ngân Hàng Số hoàn toàn miễn phí, chưa bao giờ gần bạn tới vậy. Đăng ký ngay để trở thành những phi hành gia đầu tiên khám phá vũ trụ TNEX bạn nhé!