Hạn mức giao dịch của TKTT

1. Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng:
Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua TKTT mở online qua Ứng dụng TNEX là 200 triệu đồng/tháng/KH.

2. Hạn mức theo ngày và theo giao dịch:
a. Đối với KHCN

Loại Giao dịchHạn mức áp dụng với KHCN
Tối thiểuTối đa
/giao dịch/ngày/giao dịch/ngày
I. Giao dịch Ngân hàng điện tử
Thanh toán hóa đơn2.000.0005.000.000
Nạp tiền2.000.0005.000.000
Mua mã thẻ điện thoại2.000.0005.000.000
Mua mã thẻ data 3G/4G2.000.0005.000.000
Thanh toán QR code10.000.00015.000.000
Hạn mức giao dịch chuyển tiền trong hệ thống MSB10.000.00025.000.000
Hạn mức giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống MSB qua NAPAS50.0002.000.00010.000.000
II. Giao dịch Thẻ
Rút tiền tại ATM50.00010.000.00010.000.000
Chuyển khoản tại ATM10.000.00010.000.000
Giao dịch thanh toán10.000.00010.000.000
Giao dịch thanh toán tại POS10.000.00010.000.000
Giao dịch Contactless1.000.00010.000.000