03. Tôi phải làm gì khi quá trình đăng ký của tôi bị ngắt giữa chừng?

Bạn vui lòng mở ứng dụng TNEX để thực hiện lại quá trình đăng ký

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!