10. Tôi nên làm gì khi người khác chuyển khoản cho tôi mà người chuyển khoản bị trừ tiền nhưng tôi chưa nhận được tiền?

Người chuyển khoản cho bạn cần liên hệ với Ngân hàng người đó sử dụng để chuyển khoản để yêu cầu tra soát giao dịch.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!