02. Tôi không nhận được mã SMS OTP ?

  • Trường hợp bạn không nhận được mã SMS OTP trong vòng 60 giây, bạn có thể nhấn vào “Gửi lại” để TNEX gửi lại một mã SMS OTP khác cho bạn.
  • Trường hợp vẫn không nhận được mã SMS OTP, có thể do lỗi kết nối mạng. Bạn vui lòng thử lại sau một lúc, hoặc liên hệ với Bộ phận chăm sóc Khách hàng của TNEX (email cskhcn@tnex.com.vn hoặc hotline: 1800599982) để được hỗ trợ

Các câu hỏi liên quan

Mã OTP: Là mật khẩu sử dụng một lần và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. TNEX sử dụng hai loại OTP: - Soft OTP tự động sinh ra ngẫu nhiên bằng ứng dụng TNEX đã cài đặt trên thiết bị của khách hàng, đồng bộ với hệ thống thanh toán của TNEX. Người dùng nhập mã xác thực giao dịch để kích hoạt việc tự động sinh Soft OTP. - SMS OTP: là mã OTP được TNEX gửi đến thiết bị di động của người dung dưới dạng tin nhắn SMS khi thực hiện giao dịch. Lưu ý: Bạn không nên cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Việc bạn làm lộ mã OTP sẽ bị người khác giả mạo/lạm dụng để thực hiện các giao dịch trái phép trên tài khoản của bạn.
Là mã số bí mật do người dùng thiết lập. Người dùng có thể nhập mã này để kích hoạt xác thực cho các giao dịch tài chính và phi tài chính liên quan đến quản lý tài khoản và thẻ TNEX.
TNEX sử dụng nhiều phương thức bảo mật để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Cụ thể: - Chỉ sau khi đăng nhập bằng mật khẩu (hoặc sinh trắc học) người mới có thể xem được các thông tin cá nhân của mình (thông tin giấy tờ tùy thân, địa chỉ, email, số điện thoại). - Để thay đổi thông tin cá nhân quan trọng như mật khẩu, số điện thoại, giấy tờ tùy thân, chúng tôi đề nghị khách hàng cung cấp thêm mã xác thực giao dịch. Điều này đảm bảo thông tin của bạn không thể bị sửa đổi bởi người khác. - Toàn bộ thông tin cá nhân và thông tin giao dịch truyền đi trên đường truyền đều được mã hóa để bên thứ ba không thể đọc được thông tin này. - Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trong hệ thống thông tin của TNEX theo tiêu chuẩn An ninh thông tin dành cho Ngân hàng, và chỉ được truy xuất bởi cán bộ ngân hàng được phân công thực hiện các công việc liên quan và được giám sát chặt chẽ.
TNEX thu thập thông tin của bạn để: - Tuân thủ pháp luật và các quy định của Ngân hàng Nhà nước - Cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, cá thể hóa theo từng cá nhân