02. Tôi có thể tạo nhóm chat trên ứng dụng TNEX không ?

Bạn có thể tạo nhóm chat với bạn bè trên ứng dụng TNEX

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!