13. Tôi có thể nạp tiền điện thoại cho người khác được không

Có. Bạn có thể chọn số điện thoại từ danh bạ hoặc nhập số điện thoại bạn muốn nạp tiền trong tính năng “Nạp tiền điện thoại”

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!