04. Tôi có thể kiểm tra phiên bản ứng dụng TNEX ở đâu

Khách hàng vào mục cài đặt của điện thoại => vào ứng dụng => vào TNEX để kiểm tra phiên bản ứng dụng TNEX mà Khách hàng đang sử dụng.

Các câu hỏi liên quan

Khách hàng vào CH Play (dành cho điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) hoặc App Store (dành cho IOS) và nhập " TNEX" để tìm ứng dụng TNEX, sau đó chọn "Cập nhật".
Các dịch vụ trên TNEX bao gồm: 1. Dịch vụ tài chính - Dịch vụ chuyển tiền - Dịch vụ thanh toán: thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông… - Dịch vụ nạp tiền vào tài khoản thanh toán 2. Dịch vụ phi tài chính - Mở và quản lý tài khoản thanh toán trên ứng dụng TNEX - Mở và quản lý thẻ ghi nợ nội địa trên ứng dụng TNEX - Quản lý chi tiêu - Dịch vụ đặt hàng và thanh toán hóa đơn hàng trên ứng dụng TNEX - Dịch vụ trò chuyện với người dùng trong cộng đồng TNEX - Nhận các chương trình khuyến mại, quản lý thông tin Khách hàng, cài đặt thông báo, ...
Ứng dụng TNEX là phần mềm ứng dụng do MSB phát triển và vận hành trên nền tảng của điện thoại di động, cho phép Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch; sử dụng hàng hóa, dịch vụ do MSB, Merchant TNEX cung cấp mà không cần phải trực tiếp tới Quầy giao dịch của MSB hoặc tới các cửa hàng của merchant TNEX.
Việc thực hiện xác minh thông tin nhằm bảo vệ cho bạn khi có vấn đề xảy ra. Thông qua đó TNEX có thể xác định được bạn là chính chủ của tài khoản TNEX và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh đó.