04. Tôi có thể kiểm tra phiên bản ứng dụng TNEX ở đâu

Khách hàng vào mục cài đặt của điện thoại => vào ứng dụng => vào TNEX để kiểm tra phiên bản ứng dụng TNEX mà Khách hàng đang sử dụng.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!