02. Tôi có thể giao dịch bằng loại tiền tệ gì trên TNEX

Bạn có thể giao dịch bằng tiền VND khi sử dụng tài khoản và thẻ TNEX.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!