01. Tôi có thể chat với những ai trên ứng dụng TNEX ?

Bạn có thể chat với những đối tượng sau:
– Người mà bạn đã thêm vào danh sách bạn bè
– Cửa hàng
– Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!