04. TNEX thu thập thông tin của tôi để làm gì?

TNEX thu thập thông tin của bạn để:
– Tuân thủ pháp luật và các quy định của Ngân hàng Nhà nước
– Cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, cá thể hóa theo từng cá nhân

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!