02. TNEX có những dịch vụ gì ?

Các dịch vụ trên TNEX bao gồm:
1. Dịch vụ tài chính
– Dịch vụ chuyển tiền
– Dịch vụ thanh toán: thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông…
– Dịch vụ nạp tiền vào tài khoản thanh toán
2. Dịch vụ phi tài chính
– Mở và quản lý tài khoản thanh toán trên ứng dụng TNEX
– Mở và quản lý thẻ ghi nợ nội địa trên ứng dụng TNEX
– Quản lý chi tiêu
– Dịch vụ đặt hàng và thanh toán hóa đơn hàng trên ứng dụng TNEX
– Dịch vụ trò chuyện với người dùng trong cộng đồng TNEX
– Nhận các chương trình khuyến mại, quản lý thông tin Khách hàng, cài đặt thông báo, …

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!