09. Thanh toán của tôi không thành công nhưng tài khoản của tôi vẫn bị ghi nợ, tôi phải làm gì?

Trường hợp thanh toán của bạn không thành công nhưng tài khoản của bạn vẫn bị ghi nợ, bạn vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc Khách hàng của TNEX (email cskhcn@tnex.com.vn hoặc hotline: 1800599982) để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ thực hiện tra soát giao dịch và nếu có lỗi hệ thống, TNEX sẽ hoàn tiền cho bạn.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!