03. Mã xác thực giao dịch trong TNEX là gì?

Là mã số bí mật do người dùng thiết lập. Người dùng có thể nhập mã này để kích hoạt xác thực cho các giao dịch tài chính và phi tài chính liên quan đến quản lý tài khoản và thẻ TNEX.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!