01. Mã OTP là gì?

Mã OTP: Là mật khẩu sử dụng một lần và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định.
TNEX sử dụng hai loại OTP:
– Soft OTP tự động sinh ra ngẫu nhiên bằng ứng dụng TNEX đã cài đặt trên thiết bị của khách hàng, đồng bộ với hệ thống thanh toán của TNEX. Người dùng nhập mã xác thực giao dịch để kích hoạt việc tự động sinh Soft OTP.
– SMS OTP: là mã OTP được TNEX gửi đến thiết bị di động của người dung dưới dạng tin nhắn SMS khi thực hiện giao dịch.
Lưu ý: Bạn không nên cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Việc bạn làm lộ mã OTP sẽ bị người khác giả mạo/lạm dụng để thực hiện các giao dịch trái phép trên tài khoản của bạn.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!