06. Làm thế nào để xem số tiền thanh toán hóa đơn hàng tháng?

Bạn có thể kiểm tra số tiền thanh toán hóa đơn hàng tháng bằng cách đăng nhập vào ứng dụng TNEX và click vào phần thanh toán hóa đơn, nhập thông tin hóa đơn để kiểm tra số tiền thanh toán hóa đơn hàng tháng.
Hạn chót phải thanh toán dịch vụ bạn sẽ nhận được thông tin qua tin nhắn từ nhà cung cấp dịch vụ. (Lưu ý: TNEX không cung cấp thông tin này).

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!