04. Làm thế nào để tôi xóa một người khỏi nhóm chat?

Để xóa thành viên của nhóm chat, bạn vui lòng tham khảo các bước sau:
Bước 1: Vào tab Trò chuyện bên trong tính năng Thông báo
Bước 2: Vào nhóm chat
Bước 3: Bấm vào biểu tượng “…” Ở góc phải màn hình
Bước 4: Chọn mục Thành viên
Bước 5: Chọn biểu tượng – trên hình ảnh đại diện của người muốn xóa
Bước 6: Bấm Xác nhận để hoàn tất

Các câu hỏi liên quan

Để tắt thông báo tin nhắn, bạn vui lòng tham khảo các bước sau: Bước 1: Vào tab Trò chuyện bên trong tính năng Thông báo Bước 2: Chọn một cuộc trò chuyện Bước 3: Bấm vào biểu tượng "..." Ở góc phải màn hình Bước 4: Bấm chọn Tắt thông báo Bước 5: Bấm Đồng ý để hoàn tất
Để sửa tên của nhóm chat, bạn vui lòng tham khảo các bước sau: Bước 1: Vào tab Trò chuyện bên trong tính năng Thông báo Bước 2: Vào nhóm chat Bước 3: Bấm vào biểu tượng "..." Ở góc phải màn hình Bước 4: Chọn mục Tên nhóm chat Bước 5: Nhập tên nhóm mới Bước 6: Bấm đồng ý để hoàn tất
Để tìm kiếm bạn bè, bạn vui lòng tham khảo các bước sau: Bước 1: Vào tab Trò chuyện bên trong tính năng Thông báo Bước 2: bấm vào khung Tìm kiếm Bước 3: Nhập tên hoặc số điện thoại của bạn bè Bước 4: Bấm phím "Tìm kiếm" trên bàn phím, trên màn hình hiển thị danh sách bạn bè phù hợp với từ khóa tìm kiếm
Để xem hồ sơ của bạn bè, bạn vui lòng tham khảo các bước sau: Bước 1: Vào tab Trò chuyện bên trong tính năng Thông báo Bước 2: Chọn người mà bạn muốn xem hồ sơ Bước 3: Bấm vào biểu tượng "…" Ở góc phải màn hình Bước 4: Bấm chọn Xem hồ sơ
Để xóa tin nhắn, bạn vui lòng tham khảo các bước sau: Bước 1: Vào tab Trò chuyện bên trong tính năng Thông báo Bước 2: Chọn một cuộc trò chuyện Bước 3: Bấm vào biểu tượng "..." Ở góc phải màn hình Bước 4: Bấm chọn Xóa tin nhắn Bước 5: Bấm Đồng ý để hoàn tất
Bạn có thể chat với những đối tượng sau: - Người mà bạn đã thêm vào danh sách bạn bè - Cửa hàng - Nhân viên Chăm sóc khách hàng
Bạn có thể tạo nhóm chat với bạn bè trên ứng dụng TNEX