01. Đăng ký tài khoản người dùng TNEX như thế nào?

Để đăng ký tài khoản người dùng trên ứng dụng TNEX, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. Bước 1: Tải ứng dụng TNEX trên điện thoại
  2. Bước 2: Điền số điện thoại, mật khẩu truy cập và email của bạn. Trong đó:
    • Số điện thoại: là số điện thoại do bạn sở hữu, có đăng ký với Công ty cung cấp dịch vụ viễn thông (gọi tắt là nhà mạng).
    • Mật khẩu truy cập: Là mã số mật cá nhân để bạn sử dụng khi đăng nhập ứng dụng TNEX. Đây là mã số cá nhân do bạn đặt ra và đăng ký với TNEX để xác thực khi đăng nhập ứng dụng TNEX. Mật khẩu có độ dài ít nhất 6 ký tự, bao gồm: chữ cái, số, Chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt (bao gồm các ký tự: @#$%^&+=)
  3. Bước 3: Khách hàng thực hiện chụp mặt trước và sau của CMND/CCCD từ bản chính
  4. Bước 4: Chụp ảnh khuôn mặt và thực hiện các thao tác theo đúng hướng dẫn trên ứng dụng.
  5. Bước 5: Kiểm tra, bổ sung thông tin đăng ký và xác nhận đồng ý với các điều kiện điều khoản.
  6. Bước 6: Nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại mà bạn đã nhập ở bước 2 để xác thực.

Kết thúc bước 6 thông tin đăng ký của bạn đã được TNEX ghi nhận. TNEX sẽ gửi thông báo cho bạn ngay khi tài khoản thanh toán của bạn được mở. Thông thường bạn sẽ có tài khoản ngay sau khi đăng ký.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!