16. Có những loại thanh toán hóa đơn nào?

TNEX cung cấp cho bạn dịch vụ thanh toán hóa đơn: tiền nước, tiền điện, truyền hình, internet, di động, điện thoại cố định và tàu xe/bến cảng

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!