09. Làm thế nào để xóa một sản phẩm trong giỏ hàng?

Để xóa sản phẩm trong giỏ hàng, bạn vui lòng tham khảo các bước sau:
Bước 1: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng trên thanh điều hướng của ứng dụng
Bước 2: Chọn giỏ hàng chứa sản phẩm muốn xóa
Bước 3: Bấm chọn sản phẩm
Bước 4: Chọn số lượng sản phẩm về 0
Bước 5: Bấm nút Hủy để hoàn tất

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!