18. Tôi nhận thông tin về các chương trình khuyến mại trên ứng dụng TNEX qua kênh nào?

Bạn có thể nhận thông tin về các chương trình khuyến mại từ thông báo trên ứng dụng TNEX hoặc qua email đã đăng ký.
Đừng quên bật thông báo TNEX lên nhé!

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!